• Risk analizleri,
 • Tehdit değerlendirmeleri,
 • Güvenlik donanımları ve ekipmanları konusunda öneriler,
 • Gözetleme ve gözetlemeye karşı önlemler,
 • Güvenlik organizasyon hizmetleri,
 • Yangın ve doğal afetler,
 • Özel araştırmalar,
 • Olasılık planlamaları,
 • Konferanslar ve toplantılarda iç ve dış güvenlik sistem değerlendirmesi,
 • Yakın Koruma Hizmeti Verdiğimiz Kişi ve Kurumlar:
 • Yabancı Temsilciler,
 • Üst Düzey Yöneticiler,
 • Çokuluslu bir Oteller Zincirinin Başkanı,
 • Uluslararası bir Hastanenin Sahibi,
 • Çeşitli Şirket ve Holding Üst Düzey Yöneticileri,
 • Sanatçılar,
 • Üst Düzey Basın Kuruluşları

2015 yılında başlattığımız Yakın Koruma Hizmetleri, 24 saat müşteri güvenliğini sağlar. Yapılan talepler doğrultusunda konusunda iyi eğitilmiş ekibimiz olabilecek tehlikeleri önceden belirler, tanımlar ve riski en aza indirecek şekilde önlemler alır. Tüm konular en yüksek düzeyde gizlilik ilkesine göre ele alınır.

Müşteri gizliliğine ve özlük haklarına konu öncesi, esnası ve sonrasında dikkat edilir. Ekibimiz yabancı dil bilen, fiziksel, psikolojik ve zihinsel yetileri yüksek kişiler arasından seçilmektedir. Bu ekibimiz sürekli olarak eğitime tabii tutulmaktadır.